S.S.S.

Merak ettikleriniz

Boyada kaymak tutma nedir?

Kaymak tutma/ kaymaklanma; boyanın kutu içinde hava ile temasıyla, yüzeydeki boyanın, boya cinsine bağlı olarak, solvent uçmasıyla veya oksidasyon ile kuru bir boya tabakası oluşumudur. Özellikle, hava alan kapalı ambalajlarda ya da kullanım sonrası kapağı tam olarak kapatılmamış boya kutularında kaymak tutma oluşabilir. Uygulama sırasında kaymak tabakasını dikkatlice temizlemek ve boyayı iyice karıştırmak gerekir.

Boyada matlaşma nedir?

Boyada matlaşma; boyanın, yağmur, don, sis gibi hava koşullarında uygulanması durumunda, havadaki nemin, boya tabakası üzerinde yoğunlaşarak mat bir görünüme yol açmasıdır. Çok parlak bir boyanın tam sertleşmemiş bir astarın üstüne uygulanması da, mat ya da yarı mat görünüme neden olabilir; istenilen parlaklığa ulaşılamayabilir. Ayrıca boya, iyi havalandırılmayan kapalı bir ortamda kuruduğunda, buharlaşan solvent boya filminin üzerinde yoğunlaşacağı için, boya kuruduktan sora mat olabilir.

Boyada akma nedir?

Boyada akma, düşey yüzeylerde boyanın akarak daha kalın bir tabaka meydana getirmesi, yüzeyde düzgünlüğün kaybolmasıdır. Bunun en temel nedeni, boyanın kalın uygulanmasıdır. Bazen inceltilmiş durumlarda da rastlanan akma, havadaki rutubetin fazlalığı, havalandırmanın yapılmaması veya boyanan yüzeyin ısısının ortam sıcaklığı ile aynı olmamasından kaynaklanır. Boya uygulamalarında en iyi sonucu alabilmek için, rutubetli havalarda boyamaya ara vermek gerekir.

Boyada kusma nedir?

Boyada kusma; üst üste iki farklı renk boya uygulaması neticesinde, alttaki boya renginin üst kata çıkmasıdır. Bunun nedeni ise, üst kata sürülen boyanın alttaki boyanın pigmentlerini etkileyerek çözmesidir. Boyada kusma, genellikle astarın tam kurumasını beklemeden sonkat boyanın uygulanmasından kaynaklanır. Bu sorunun çözümünde en etkili çözüm, alttaki eski boya üzerine, bu boyanın pigmentlerini çözmeyecek bir astar uygulanmasıdır.

Boyada çökme ve faz ayrışması nedir?

Boyada çökme ve faz ayrışması; pigment ve dolgu maddelerinin yoğunluk sonucu boya kutusunun dip kısmında birikerek sert/yumuşak bir çöküntü meydana getirmesidir. Diğer boya üreticileri gibi Firacolor üretimlerinde, çökme ve faz ayrışmasının sonucu olan bu oluşumu önlemek için çeşitli ilaveler kullanıyor olmasa da, uzun zaman özellikle yoğunluğu yüksek boyalar (astarlar) zamanla çökebilirler. Boyanın belirtilen saklama süresinden daha uzun depolanmaması ve uygulama talimatında işaret edilen ısı seviyesinde saklanması, bu durumu önleyecektir.

Boyada portakallaşmış görümün nedir?

Yüzeyin portakal kabuğu gibi pürüzlü bir hal almasının temel nedeni, boyanın çabuk uçan solventlerle inceltilmesi, uygulama viskozitesinin yüksek olması ve boyanacak yüzey ile tabanca gibi uygulama araçlarının mesafesinin uygun olmamasıdır. İnceltme tineri içerisine geç uçucu bir solvent eklenerek boyanın yayılması sağlanabilir.

Boyada çatlama nedir?

Genelde sıcaklık farklılıklarından kaynaklı mekanik gerilimlerle ortaya çıkan çatlama, boyanın elastikiyet sınırını aştığı zamanlarda meydana gelir. Alt kat boyanın kurumasını beklemeden sonkat boyanın sürülmesi de çatlamaya yol açabilir.

Boyada tebeşirlenme nedir?

Boyada tebeşirlenme; boyanın yüzeyinde veya hemen altındaki bağlayıcının bozulması sonucu gevşek bir toz haline dönüşmesidir. Isı, UV ışınları veya oksijenin etkisiyle bağlayıcı, boyanın yüzeyinde bütünlüğünü yitirdiğinde, pigmentler kolaylıkla dökülebilecek hale gelebilir.

Boyada kabarcıklanma nedir?

Boya içinde/altında bulunan sıvı ve gazların boyanın yapışma kuvvetinden daha büyük bir basınç oluşturması kabarcıklanmaya yol açar; bu sorun ısının yavaşça artırılması ile çözülür.

Boyada soyulma nedir?

Boyanın yapışma özelliğini yitirerek, soyulup dökülmesidir. Bunu durumu önlemek için, boyanın tatbik edileceği yüzeyde su ve yağ olmamasına dikkat edilmelidir.

Boyada buruşma nedir?

Çoğunlukla yağ esaslı boyalarda rastlanan portakallaşmış görünüm, genelde boyanın kalın uygulanmasından kaynaklanır. Kalın uygulamalarda hava (oksijen) boyaya nüfuz edemediği için, uygun formlu bir kuruma oluşmaz. Yüzeyin kurumasına karşın, altta tabakaların kuruması gecikir ve buruşma ortaya çıkar.

Boyada kalkma nedir?

Önceden boyanmış bir yüzeyin üzerine bir diğer kat tatbik edildiğinde altta kalan boyanın etkilenerek kabarcıklanma göstermesi, kırışması veya kalkması ve kısmen sökülmesidir. Örnek olarak alkid reçine esaslı bir astar boya üzerine selülozik esaslı bir sonkat boya uygulandığında selülozik boyadaki solventler alkid reçineli boya filmini etkileyip kalkmasına neden olacaktır. Bu olayın meydana gelmemesi için tatbik edilen boyanın solventlerinin alttaki boyayı etkilememesi gerekmektedir.

Boyanın kapatmaması nedir?

Boyanın kapatmaması, boyanın opaklığının yeterli olmamasıdır.
Bunun nedenleri ise;
- boyanın yeterince karıştırılmamış olması,
- fazla inceltilmesi,
- olması gerekenden ileri noktalara yayılması,
- yüksek emici yüzeylere macun/ astar uygulaması gibi gerekli yüzey hazırlığı yapılmadan sonkatın uygulanması ve yüzeye yeterli sayıda boya katının uygulanmamasıdır.

Gerekli yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra boya katlarının sayısı arttıkça, sorun ortadan kalkacaktır. Yüzey hazırlanmadan, boyayı daha kalın bir tabaka halinde sürerek sorunu çözmeye çalışmak, boyanın akıp torbalanmasına yol açacak ve kuruması zorlaşacaktır.

Boyada geç kuruma nedir?

Boyanın nemli, kirli, yağlı bir yüzeye sürülmüş olması, odanın yeterince havalandırılmaması, boyanın yeterince karıştırılmaması gibi eksik yüzey hazırlığından kaynaklanan nedenler, boyada geç kurumaya yol açar. Boya bir süre sonra kuruyacak olmasına rağmen, parlaklığını kaybetmesi veya üzerinde toz ve kir birikmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, boya tam olarak kuruduktan sonra hafifçe zımparalanmalı ve yeni bir kat boya sürülmelidir. Boya henüz kurumamışsa, yüzey boya tineri ile silinerek boyama işlemi tekrarlanmalıdır.

Boyada fırça izleri neden kaybolmaz?

Eski boya tamamen çıkarılmamış, boya tam olarak dağıtılmamış veya sonkat üzerinden geçerken fırça fazla bastırılmış ise, ayrıca kalitesiz sert fırça kullanılmış ve önceden açılmış, az kullanılmış boya katı halde uygulanmış ise, boyada fırça izleri oluşur. Bu izleri yok etmek için, boya kuruduktan sonra yüzey yeniden boyanmalıdır.

Boyada solma nedir?

Kalitesiz pigmentlerden üretilen, ışık duyarlığı düşük renkli boyalarda, UV ışınlarının etkisiyle zamanla yüzeyde solmalar görülür. Genellikle dış cephelerde rastlanan bu durumu önlemenin en etkin yolu, Firacolor gibi ISO belgesine sahip kaliteli ürünlerin tercih edilmesidir.

Boyanın depolanması nasıl olmalıdır?

Boya ömürlü malzemedir, uygun olmayan ortamlarda uzun süre depolanan boyalarda istenmeyen olumsuzluklar görülebilir. Bu olumsuzluklar malzemenin özelliklerinde de istenmeyen etkenlere yol açar. Bilhassa iyi formüle edilmemiş, imalat esnasında gereken hassasiyet gösterilmemiş boyalarda malzeme kısa bir süre sonra kullanılmayacak bir duruma gelir. Çökme, kaymaklanma, ayrışma gibi olumsuzluklar görülebilir. İdeal boya deposu, 5-35 oC sıcaklığında, ısı, kıvılcım, ateş ve güneş ışınlarından korunmalı ve havalandırma tesisatına sahip olmalıdır. Boya ambalajlarının ağzı kullanıma alınmadan açılmamalı, eğer açıldı ise öncelikle kullanılmalıdır. Büyük ambalajlar 3-4 ayda bir ters çevrilmeli, uzun süre bekleyen astarlar, çinko veya alüminyum ihtiva eden metalik boyalar mekanik bir karıştırıcı ile iyice karıştırılıp kullanılmalıdır.

SON TWEETLER

Tweetler Yükleniyor..

İLETİŞİM

+90 216 575 56 56

info@firacolor.com.tr

+90 216 575 56 99

Küçükbakkalköy Mah.
Yenidoğan Cad. Hazar Sk. No:4
          Ataşehir / İstanbul